עִבְרִית
☰ קטגוריות ☆☆☆ ◴סרטים חדשים
Share twitter

אסיאתית את התחת זיין על ידי הלטינית ***** ביער לא בהצטיינות

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=Main
codec_type=video
codec_time_base=5/294
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=864
height=480
coded_width=864
coded_height=480
has_b_frames=2
sample_aspect_ratio=0:1
display_aspect_ratio=0:1
pix_fmt=yuv420p
level=31
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=147/5
avg_frame_rate=147/5
time_base=1/18816
start_pts=1280
start_time=0.068027
duration_ts=1602560
duration=85.170068
bit_rate=807404
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=2504
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:rotate=180
TAG:language=eng
TAG:handler_name=VideoHandler
[SIDE_DATA]
side_data_type=Display Matrix
side_data_size=36
displaymatrix=
00000000: -65536 0 0
00000001: 0 -65536 0
00000002: 56623104 31457280 1073741824

rotation=-180
[/SIDE_DATA]
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/48000
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=48000
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/48000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=4083712
duration=85.077333
bit_rate=128055
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=3988
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=eng
TAG:handler_name=SoundHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=2
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=mp4s
codec_tag=0x7334706d
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/1000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=1000
duration=1.000000
bit_rate=144
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=1
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2014-02-17 00:28:46
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC MPEG-4 OD Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=3
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=mp4s
codec_tag=0x7334706d
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/1000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=1000
duration=1.000000
bit_rate=128
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=1
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2014-02-17 00:28:46
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC MPEG-4 Scene Description Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=4
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/90000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=7665300
duration=85.170000
bit_rate=41676
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=2504
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2014-02-17 00:28:46
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=5
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/48000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=4088160
duration=85.170000
bit_rate=9150
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=1047
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2014-02-17 00:28:46
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=6
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=85.170000
size=10577427
bit_rate=993535
probe_score=100
TAG:major_brand=mp42
TAG:minor_version=1
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41mp423gp5
TAG:encoder=Lavf55.19.104
[/FORMAT]
תאריך: 1/28/2017
המשתמש: SwedAsian_08
גודל:864 x 480
צפיות:11,000+ views
איכות:480P
מֶשֶׁך:1:25
קטגוריות: מזדיינת על ידי האש זיין את התחת זיין ליד הבריכה קאמינג ברוח אסיאתית את התחת מזוין
קטגוריה: מזדיינת ביער כיף ביער סקס ביער עירום סקס ביער זיין את היער

תגובה

Samantha Ryan - כוכבת פורנו של שעה
צפו בסרטון
לראות תמונות