עִבְרִית
☰ קטגוריות ☆☆☆ ◴סרטים חדשים
Share twitter

ניצלו בני נוער - ליליאן

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=Constrained Baseline
codec_type=video
codec_time_base=1/58
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=320
height=214
coded_width=320
coded_height=214
has_b_frames=0
sample_aspect_ratio=1:1
display_aspect_ratio=160:107
pix_fmt=yuv420p
level=20
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=29/1
avg_frame_rate=29/1
time_base=1/14848
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=19670016
duration=1324.758621
bit_rate=479986
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=38418
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=und
TAG:handler_name=VideoHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/32000
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=32000
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/32000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=42386432
duration=1324.576000
bit_rate=33366
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=41393
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=und
TAG:handler_name=SoundHandler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=2
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=1324.759000
size=85708432
bit_rate=517579
probe_score=100
TAG:major_brand=isom
TAG:minor_version=512
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41
TAG:title=Exploited Teens - Lillian
TAG:encoder=Lavf57.44.100
TAG:comment=https://biguz.net/watch.php?id=620890
TAG:genre=Porn
[/FORMAT]
תאריך: 11/08/2016
המשתמש: GO24Seven
גודל:320 x 214
צפיות:46,000+ views
איכות:214P
מֶשֶׁך:22:04
קטגוריות: ליליאן בני נוער מנוצלים lilliane ניצלו בני נוער ליליאן feirah
קטגוריה: ניצל-נוער ניצל-בני נוער ניצל-נוער-אסיה ניצלו בני נוער שחורים ניצלו בני נוער

תגובה

Elis Gilbert - כוכבת פורנו של שעה
צפו בסרטון
לראות תמונות