עִבְרִית
☰ קטגוריות ☆☆☆ ◴סרטים חדשים
Share twitter

שחור בתחת זיין ביער.

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=Constrained Baseline
codec_type=video
codec_time_base=50/2997
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=426
height=238
coded_width=426
coded_height=238
has_b_frames=0
sample_aspect_ratio=1:1
display_aspect_ratio=213:119
pix_fmt=yuv420p
level=31
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=2997/100
avg_frame_rate=2997/100
time_base=1/2997
start_pts=100
start_time=0.033367
duration_ts=1288900
duration=430.063397
bit_rate=512059
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=12889
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=1970-01-01 00:00:00
TAG:language=und
TAG:handler_name=VideoHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/48000
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=48000
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/48000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=20641792
duration=430.037333
bit_rate=63888
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=20158
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=1970-01-01 00:00:00
TAG:language=und
TAG:handler_name=SoundHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=2
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/90000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=38707200
duration=430.080000
bit_rate=29645
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=12889
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2015-04-07 16:10:59
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=3
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/48000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=20643840
duration=430.080000
bit_rate=8374
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=2572
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2015-04-07 16:11:00
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=4
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=430.080000
size=33258034
bit_rate=618639
probe_score=100
TAG:major_brand=isom
TAG:minor_version=512
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41
TAG:creation_time=1970-01-01 00:00:00
TAG:encoder=Lavf53.5.0
[/FORMAT]
תאריך: 4/9/2015
המשתמש: Etnik_Porn
גודל:426 x 238
צפיות:35,000+ views
איכות:238P
מֶשֶׁך:7:10
קטגוריות: חובבן זין גדול ללא אוכף
קטגוריה: זיין את התחת מזדיינת ביער מזדיין בתחת אשתו ג ' קי מקבל זיין את התחת-ידי בול השחור צינור וידאו זיין-ביער

תגובה

Elis Gilbert - כוכבת פורנו של שעה
צפו בסרטון
לראות תמונות