עִבְרִית
☰ קטגוריות ☆☆☆ ◴סרטים חדשים
Share twitter

בצופים מקבל זיין ביער.

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=High
codec_type=video
codec_time_base=1001/60000
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=320
height=240
coded_width=320
coded_height=240
has_b_frames=2
sample_aspect_ratio=0:1
display_aspect_ratio=0:1
pix_fmt=yuv420p
level=20
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=30000/1001
avg_frame_rate=30000/1001
time_base=1/30000
start_pts=2002
start_time=0.066733
duration_ts=22551529
duration=751.717633
bit_rate=512655
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=22529
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=1970-01-01 00:00:00
TAG:language=und
TAG:handler_name=VideoHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/22050
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=22050
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/22050
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=16580608
duration=751.955011
bit_rate=55985
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=16192
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=1970-01-01 00:00:00
TAG:language=und
TAG:handler_name=SoundHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=2
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/90000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=67675950
duration=751.955000
bit_rate=25171
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=22529
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2013-12-31 17:52:40
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=3
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/22050
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=16580608
duration=751.955011
bit_rate=4208
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=4230
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2013-12-31 17:52:41
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=4
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=751.955000
size=56615587
bit_rate=602329
probe_score=100
TAG:major_brand=isom
TAG:minor_version=512
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41
TAG:creation_time=1970-01-01 00:00:00
TAG:encoder=Lavf53.5.0
[/FORMAT]
תאריך: 1/2/2014
המשתמש: andybisex
גודל:320 x 240
צפיות:25,000+ views
איכות:240P
מֶשֶׁך:12:31
קטגוריות: מציצות הומו פורנו זין גדול
קטגוריה: דפוק ילד מקבל הומואים פורנו קטעי וידאו מציצה הומואים פורנו קטעי וידאו הומואים זין גדול פורנו קטעי וידאו וודס הצופים
מראות: 1

תגובה

Elis Gilbert - כוכבת פורנו של שעה
צפו בסרטון
לראות תמונות