עִבְרִית
☰ קטגוריות ☆☆☆ ◴סרטים חדשים
Share twitter

לטינית שובבה מקבלת ניצלו

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=High
codec_type=video
codec_time_base=1603/80000
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=640
height=480
coded_width=640
coded_height=480
has_b_frames=2
sample_aspect_ratio=0:1
display_aspect_ratio=0:1
pix_fmt=yuv420p
level=32
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=40000/1603
avg_frame_rate=40000/1603
time_base=1/40000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=73697925
duration=1842.448125
bit_rate=347689
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=45975
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=und
TAG:handler_name=VideoHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/44100
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=44100
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/44100
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=81280159
duration=1843.087506
bit_rate=128292
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=79377
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=spa
TAG:handler_name=SoundHandler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=2
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=1843.088000
size=111223217
bit_rate=482768
probe_score=100
TAG:major_brand=isom
TAG:minor_version=512
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41
TAG:encoder=Lavf56.40.101
[/FORMAT]
תאריך: 8/5/2011
המשתמש: YouPorn.com
גודל:640 x 480
צפיות:67,000+ views
איכות:470P
מֶשֶׁך:30:43
קטגוריות: אנאלי
קטגוריה: ניצלו מעלליו סקסית לטינית מקבלת דפקתי לטינה-מקבל הלם לטינית מקבלת

תגובה

Elis Gilbert - כוכבת פורנו של שעה
צפו בסרטון
לראות תמונות